Tâm lý học

Cơ hội nghề nghiệp

- Làm giáo viên, giảng viên giảng dạy Tâm lí học trong các cơ sở đào tạo (các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng …);
- Làm cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án phát triển cộng đồng tại các Viện Tâm lí học, các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng Tâm lí học, các Tổ chức Phi Chính phủ trong và ngoài nước…;
- Làm tư vấn viên, cán bộ trị liệu trong các công ty, trung tâm làm dịch vụ tư vấn tâm lí...;
- Làm nhân viên phòng trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (Nhân sự; Phòng Marketting; Thiết kế quảng cáo, Nghiên cứu thị trường…);
- Làm cán bộ trị liệu tâm lí cho trẻ em và người lớn trong các bệnh viện, trung tâm y tế...;
- Làm cán bộ Đoàn, Đảng, cán bộ tuyên giáo trong các tổ chức đoàn thể, chính quyền ở các địa phương trong cả nước.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?