Tra cứu

Tra cứu thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV – ĐQHGHN.

Học sinh THPT tại Hà Nội chọn cẩm nang tuyển sinh tại gian tư vấn tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV trong Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp. (Ảnh: NA/USSH)

Học sinh THPT tại Hà Nội chọn cẩm nang tuyển sinh tại gian tư vấn tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV trong Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp. (Ảnh: NA/USSH)

Thông tin điểm trúng tuyển đại học chính quy giai đoạn 2012 – 2016 vào các ngành học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội: