Thông tin tuyển sinh

Nhận đơn phúc tra thi SĐH đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN thông báo nhận đơn phúc tra điểm thi kì tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2014.

1. Thời gian: Từ ngày 19/5/2014 đến hết ngày 29/5/2014 (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật)

2. Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 609, nhà E)

3. Lệ phí phúc tra: 50.000đ/01 môn thi

Hội đồng Tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn phúc tra sau thời hạn trên.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?