Thông tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014.

Danh sách kết quả tuyển sinh thạc sĩ

Danh sách kết quả tuyển sinh tiến sĩ


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?