Thông tin tuyển sinh

Lưu ý với thí sinh muốn rút hồ sơ ĐKXT

Nhà trường nhận được rất nhiều câu hỏi của thí sinh (TS) hỏi về việc rút hồ ĐKXT, đặc biệt là thí sinh ở những tỉnh thành xa Hà Nội. Bài viết đưa ra một số lưu ý đối với thí sinh muốn rút hồ sơ ĐKXT, cụ thể như sau: 1. TS muốn rút hồ sơ ĐKXT tải mẫu tại đây và điền đầy đủ thông tin theo mẫu. 2. Hình thức rút hồ sơ Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau: + Đến trực tiếp Phòng Đào tạo, Trường Đại...

Những lưu ý với thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015

Qua hơn 1 ngày nhận hồ sơ, Nhà trường nhận thấy nhiều thí sinh (TS) không nắm đủ, chưa hiểu rõ các quy định trong việc đăng ký xét tuyển. Bài viết này là tập hợp những nội dung đã hướng dẫn, trả lời cho TS khi đăng ký xét tuyển. Bài viết sẽ được cập nhật mỗi ngày khi có nội dung mới. TS trước khi làm hồ sơ cần đọc kỹ bài này và các nội dung được dẫn đến trong bài. Dưới đây là các lưu ý với TS: - K...

Hướng dẫn điền hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015 về diện ưu tiên khu vực và đối tượng

Để thí sinh điền chính xác vào hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng dẫn cụ thể về việc điền hồ sơ diện ưu tiên khu vực và đối tượng như sau: 1. Mức điểm ưu tiên, mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT theo đối tượng và khu vực 1.1 Mức điểm ưu tiên Nhóm đối tượng ưu tiên Khu vực 3 2 2-NT 1 Không thuộc đối tượng ưu tiên 0.0 2.5 5.0 7.5 Nhóm ưu tiên 2...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy đợt 1 năm 2015 như sau: 1. Đối tượng đăng ký xét tuyển Thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2015 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. 2. Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển TT Mã ngành Ngành Chỉ tiêu (*) Mức điểm nhận hồ sơ (**) 1 52320101 Báo...

Danh mục điểm thi, số ca và số hiệu phòng thi của điểm thi đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Cụm thi Điểm thi Số ca Số hiệu phòng thi Số Tên cụm Số Tên điểm thi 1 Hà Nội 1 1 Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN 8 001-005 2 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN 8 006-019 3 Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN 8 020-032 2 Hà Nội 2 4 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 8 033-044 5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 8 045-061 6 Trường CĐ Thực hành FPT 8 062-067 7 Trường ĐH Thăng Long 8 068-072 3 Thái Nguyên 8 T...

Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Công văn số 1988/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 24/4/2015 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy ban hàn...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?