Tuyển sinh ngắn hạn

(Ngắn hạn) Tuyển sinh khóa đào tạo Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ " Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài " tháng 11/2018 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh: Người Việt Nam và người nước ngoài có đủ năng lực, có nhu cầu được đào tạo và được cấp chứng chỉ Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài . 2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển : - Phiếu đăng ký tham g...

(Ngắn hạn) Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Báo chí và Nghiệp vụ Truyền hình

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh 02 lớp ngắn hạn: Nghiệp vụ Báo chí và Nghiệp vụ Truyền hình. Thông tin cụ thể như sau: 1. Lớp Nghiệp vụ Báo chí 2. Lớp Nghiệp vụ Truyền hình...

(Ngắn hạn) Tuyển sinh khóa bồi dưỡng giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 127 HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương (viết tắt là Hướng dẫn 127), tại công văn số 7120/BGDĐT-GDDH, ngày 09/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trong đó có giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các trường đại học v...

Tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông ". Thông tin cụ thể như sau: 1. Phương thức đào tạo: - Cung cấp kiến thức tổng quan về báo chí và hiểu được các thể loại cơ bản: tin, phản ánh, phỏng vấn, ảnh báo chí... - Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng một tác phẩm báo chí: tìm k...

Tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Truyền hình”

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Truyền hình. Thông tin cụ thể như sau: 1. Phương thức đào tạo: - Cung cấp hiểu biết tổng quan về nội dung, quy trình và mối quan hệ giữa các bộ phận trong Quy trình sản xuất chương trình truyền hình. - Thành thạo kỹ năng phát hiện vấn đề và triển khai ...

Thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức ngành Việt Nam học

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở lớp Bổ túc kiến thức Việt Nam học cho thí sinh dự thi sau đại học ngành Việt Nam học (Mã số: 60.22.01.13) của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. 1. Đối tượng - Những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần gồm các ngành: Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Triết học, Báo chí, Nhân h...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?