Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH các ngành Báo chí, Lưu trữ học, Công tác Xã hội, Thông tin – Thư viện.

TT Ngành tuyển Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo Điều kiện dự thi Đơn vị phối hợp Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ Thời gian tổ chức thi Địa chỉ, điện thoại liên hệ
1. Báo chí liên thông 1.5 – 2 năm Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng ngành Báo chí Trường Cao đẳng Truyền hình 17/6 – 31/8/2013 28 – 29/9/2013 Tổ Đào tạo liên kết, Trường Cao đẳng Truyền hình; Thị trấn Thường Tín – huyện Thường Tín – Hà Nội
Điện thoại: 0433.763.138 (Cô Bình: 0979.575.424, Cô Toan: 0166.965.2265)
2. Báo chí liên thông 1.5 – 2 năm Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng ngành Báo chí Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình 1 17/6 – 15/9/2013 19 – 20/10/2013 Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 1, số 136 Quy Lưu – TP. Phủ Lí – Hà Nam.
ĐT: 0351.3829008 – 0351.3850019
3. Lưu trữ học liên thông 1.5 – 2 năm Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng các ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng, Thư kí văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Hành chính văn thư / 05/6 – 15/9/2013 05–06/10/2013 Phòng Đào tạo (bộ phận đào tạo không chính quy) – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 04.38583957
4. Công tác xã hội dài hạn 4 – 5 năm Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Trường Cao đẳng Tuyên Quang 15/5 – 15/9/2013 12 – 13/10/2013 Trường Cao đẳng Tuyên Quang, Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 027) 3.892.012 0916.112.358 – 0982.500.522
5. Thông tin – Thư viện dài hạn 4 – 5 năm Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương / 17/6 – 15/9/2013 05 – 06/10/2013 Phòng Đào tạo (bộ phận đào tạo không chính quy) – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 04.38583957.

Thí sinh có nhu cầu dự thi và tìm hiểu chi tiết thông tin, vui lòng liên hệ các địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo (bộ phận đào tạo không chính quy) – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội; Điện thoại: 04.38583957.