Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo lịch Tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học năm 2014.

Từ 28/02 đến 22/3/2014, Nhà trường sẽ tổ chức 04 buổi tư vấn trực tuyến, phân theo các khối ngành và tư vấn về ôn thi, phương pháp làm bài thi khối C, tâm lí mùa thi. Cụ thể như sau:

Thời gian Khối ngành Các ngành
Ngày 28/02,
từ 16h
Nhân văn Hán Nôm, Việt Nam học, Quốc tế học, Đông phương học, Triết học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học
Ngày 07/3,
từ 16h
KHXH & Hành vi Chính trị học, Xã hội học, Nhân học, Tâm lí học,
Dịch vụ xã hội Công tác xã hội
Ngày 11/3,
từ 16h
Kinh doanh & Quản lí Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa học quản lí, Quản trị văn phòng
Báo chí & Thông tin Báo chí, Quan hệ công chúng, Thông tin học, Lưu trữ học
Ngày 22/3,
từ 9h
Tư vấn về ôn thi, phương pháp làm bài thi khối C, tâm lí mùa thi

Xin mời quý vị và các bạn đặt câu hỏi theo mẫu dưới đây: