Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2016 như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Điểm tuyển (*)

 1 Báo chí

D320101

88.0

 2 Chính trị học

D310201

78.5

 3 Công tác xã hội

D760101

83.5

 4 Khoa học quản lí

D340401

85.0

 5 Khoa học thư viện

D320202

76.0

 6 Lịch sử

D220310

75.0

 7 Lưu trữ học

D320303

78.0

 8 Ngôn ngữ học

D220320

85.0

 9 Nhân học

D310302

79.5

 10 Quan hệ công chúng

D360708

89.0

 11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

90.0

 12 Quản trị khách sạn

D340107

90.0

 13 Quản trị văn phòng

D340406

90.0

 14 Quốc tế học

D220212

89.0

 15 Tâm lí học

D310401

84.5

 16 Thông tin học

D320201

81.0

 17 Tôn giáo học

D220309

75.0

 18 Triết học

D220301

77.5

19 Văn học

D220330

79.5

20 Việt Nam học

D220113

82.5

21 Xã hội học

D310301

82.5

(*) Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

Ghi chú:

  1. Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm chuẩn được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  2. Thí sinh nhận Giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại phòng Đào tạo (604 nhà E) từ ngày 16/8/2016.