xác nhận

Từ khoá ‘xác nhận’

Theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung”. Vì vậy, các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy vào các ngành học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cần thực hiện xác nhận nhập học theo hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng trúng tuyển dưới đây: