tuyển sinh đại học 2013

Tổng hợp thông tin về kì thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 vào Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN).