thực tập

Từ khoá ‘thực tập’

Cho em hỏi học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thì được đi thực tập nhiều không? Nhà trường tổ chức cho sinh viên hay chúng em phải tự tìm chỗ thực tập ạ? (Hà Thương)