thu nhập

Từ khoá ‘thu nhập’

Ngành Quan hệ Công chúng em thấy cần rất nhiều kĩ năng và đòi hỏi nhiều nỗ lực nếu muốn làm tốt. Không biết thu nhập có tương xứng với thời gian và công sức mà người học, người làm bỏ ra hay không? (Mai Trang – Hải Phòng)