thủ khoa 2013

Chân dung các thủ khoa của kì thi tuyển sinh đại học chính quy vào Trường ĐHKHXH&NV năm 2013.