thông báo tuyển sinh

Từ khoá ‘thông báo tuyển sinh’

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn. Nội dung cụ thể của đề án như sau: