sở thích

Từ khoá ‘sở thích’

Mẹ em làm nghề công tác xã hội, bản thân em khi được tiếp xúc với trẻ em mồ côi, vấn đề bình đẳng giới, người nghèo, em rất thích nghề công tác xã hội, vì vậy em đã chọn thi chuyên ngành CTXH. Tuy nhiên, với sức học của em, mọi người cho là thi vào ngành này lãng phí, em rất băn khoăn. Em xin lời khuyên từ các thầy, cô. (Nguyễn Hải Hồng)