nhập học

Từ khoá ‘nhập học’

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo lịch trình công việc đầu khóa học của sinh viên khóa QH-2017-X sau khi nhập học, cụ thể như sau:

1. Sinh viên tập trung theo lớp khóa học

– Nội dung: Tìm hiểu về tổ chức của khoa, cử ban cán sự lớp, chi đoàn/chi hội lâm thời, tìm hiểu về chương trình đào tạo của ngành, nhận thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 – 2018.

– Thời gian: Từ 8h đến 11h ngày 17/8/2017