nghiệp vụ truyền hình

Từ khoá ‘nghiệp vụ truyền hình’

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ truyền hình, khai giảng trong tháng 8/2014.