nghiệp vụ truyền hình

Từ khoá ‘nghiệp vụ truyền hình’

         Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ  Nghiệp vụ Truyền hình như sau:

  1. Phương thức đào tạo:

          – Cung cấp hiểu biết tổng quan về nội dung, quy trình và mối quan hệ giữa các bộ phận trong Quy trình sản xuất chương trình truyền hình.