Khảo cổ học

Từ khoá ‘Khảo cổ học’

Em muốn nghiên cứu những tài liệu và những gì liên quan đến sự kiện, câu chuyện trong quá khứ, những văn hoá cổ xưa thì em nên thi vào ngành Lịch sử hay Hán Nôm sẽ phục vụ tốt cho mục tiêu nghề nghiệp và đam mê của mình ạ? Nếu thi vào ngành Lịch sử và chọn chuyên ngành Khảo cổ học em có được học về đọc về các văn tự cổ, kí hiệu cổ không ạ?