Hán Nôm

Từ khoá ‘Hán Nôm’

Trong buổi tư vấn ngày hôm nay, Nhà trường sẽ tư vấn về khối ngành Nhân văn, gồm các ngành: Hán Nôm, Việt Nam học, Quốc tế học, Đông phương học, Triết học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học.