Đinh Văn Thanh

Từ khoá ‘Đinh Văn Thanh’

PGS.TS Đinh Văn Thanh (Giảng viên Khoa Địa lí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) hướng dẫn kĩ năng làm bài thực hành Địa lí trong đề thi vào các trường đại học và cao đẳng năm 2013 đạt điểm cao.