đăng kí học ngoại ngữ

Từ khoá ‘đăng kí học ngoại ngữ’

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo định dạng đề thi phân loại đầu vào ngoại ngữ cho sinh viên khóa QH-2018-X. Bài thi phân loại có định dạng trắc nghiệm và thời gian làm bài là 60 phút, kết quả bài thi là căn cứ để Nhà trường tổ chức các lớp học ngoại ngữ ở học kỳ I năm học 2018 – 2019.