chỉ tiêu

Từ khoá ‘chỉ tiêu’

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy vào các ngành học năm 2017. So với năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường không thay đổi với số lượng tuyển mới là 1.610 sinh viên.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy cụ thể vào các ngành học của Nhà trường như sau:

TT

Mã ngành

Ngành

Chỉ tiêu

Tổng

THPT QG

Thi ĐGNL

1 52320101 Báo chí 100 90 10
2 52310201 Chính trị học 80 70 10
3 52760101 Công tác xã hội 60 50 10
4 52220213 Đông phương học 130 120 10
5 52220104 Hán Nôm 30 25 5
6 52340401 Khoa học quản lí 100 90 10
7 52320202 Khoa học thư viện 30 25 5
8 52220310 Lịch sử 90 80 10
9 52320303 Lưu trữ học 50 45 5
10 52220320 Ngôn ngữ học 70 60 10
11 52310302 Nhân học 60 50 10
12 52360708 Quan hệ công chúng 50 45 5
13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 80 70 10
14 52340107 Quản trị khách sạn 70 60 10
15 52340406 Quản trị văn phòng 50 45 5
16 52220212 Quốc tế học 90 80 10
17 52310401 Tâm lí học 100 90 10
18 52320201 Thông tin học 30 25 5
19 52220309 (Thí điểm) Tôn giáo học 50 45 5
20 52220301 Triết học 70 60 10
21 52220330 Văn học 90 80 10
22 52220113 Việt Nam học 60 50 10
23 52310301 Xã hội học 70 60 10

Mức chỉ tiêu của mỗi ngành học ở trên bao gồm cả chỉ tiêu cho đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng đại học chính quy năm 2017. Ngoài ra, số lượng thí sinh trúng tuyển của mỗi nhóm xét tuyển (thi THPT quốc gia, ĐGNL) có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển của từng nhóm xét tuyển.

Thông tin cụ thể về tổ hợp bài thi/môn thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các ngành học và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 sẽ được Nhà trường công bố cụ thể ở các thông báo sau.