chất lượng cao

Từ khoá ‘chất lượng cao’

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch tuyển sinh đợt 2 các chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC) đại học hệ chính quy khoá 2017 như sau:

  1. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

– Ngành Khoa học quản lí:                         18 chỉ tiêu

– Ngành Lịch sử:                                           23 chỉ tiêu

– Ngành Ngôn ngữ học:                               20 chỉ tiêu

– Ngành Tâm lí học:                                     11 chỉ tiêu

– Ngành Triết học:                                        12 chỉ tiêu

– Ngành Văn học:                                         20 chỉ tiêu