bổ túc kiến thức

Các lớp ôn tập, bổ túc kiến thức để thi cao học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở lớp Bổ túc kiến thức Việt Nam học cho thí sinh dự thi sau đại học ngành Việt Nam học (Mã số: 60.22.01.13) của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.