Đào tạo Đại học Vừa làm vừa học

Thông tin tuyển sinh và các chương trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Chương trình liên thông cao đẳng lên đại học

  • Báo chí
  • Công tác xã hội
  • Lưu trữ học
  • QTDV Du lịch và Lữ hành
  • Thông tin học
  • Văn học

Tìm hiểu thêm về đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

Các chương trình và loại hình đào tạo hệ không chính quy dài hạn và ngắn hạn của Trường ĐHKHXH&NV:

Liên hệ

Bộ phận đào tạo không chính quy

TIN TỨC & SỰ KIỆN

More...