Đào tạo Sau đại học

Thông tin tuyển sinh và các chương trình đào tạo sau đại học tại Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN

Đào tạo thạc sĩ

 • Báo chí học
 • Châu Á học
 • Chính trị học
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Công tác xã hội
 • Du lịch
 • Hán – Nôm
 • Hồ Chí Minh học
 • Khảo cổ học
 • Khoa học quản lí
 • Khoa học thông tin-thư viện
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Lịch sử sử học và sử liệu học
 • Lịch sử thế giới
 • Lịch sử văn hoá Việt Nam
 • Lịch sử Việt Nam
 • Lưu trữ học
 • Lí luận văn học
 • Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh-truyền hình
 • Ngôn ngữ học
 • Nhân học
 • Quan hệ quốc tế
 • Quản lí khoa học và công nghệ
 • Tâm lí học
 • Tên chuyên ngành
 • Tôn giáo học
 • Triết học
 • Văn học dân gian
 • Văn học nước ngoài
 • Văn học Việt Nam
 • Việt Nam học
 • Xã hội học

Đào tạo tiến sĩ

 • Báo chí học
 • Chính trị học
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • CNDVBC và CNDVLS
 • Đông Nam Á học
 • Hán Nôm
 • Hồ Chí Minh học
 • Khảo cổ học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Lịch sử sử học và sử liệu học
 • Lịch sử thế giới
 • Lịch sử Việt Nam
 • Lưu trữ học
 • Lí luận văn học
 • Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
 • Ngôn ngữ học
 • Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu
 • Ngôn ngữ Việt Nam
 • Nhân học
 • Quan hệ quốc tế
 • Quản lí khoa học và công nghệ
 • Tâm lí học
 • Tôn giáo học
 • Trung Quốc học
 • Văn học dân gian
 • Văn học nước ngoài
 • Văn học Việt Nam
 • Xã hội học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức đào tạo sau đại học với 31 chuyên ngành thạc sĩ và 28 chuyên ngành tiến sĩ.

Kế hoạch tuyển sinh đợt 1 năm 2015

1. Phát hành hồ sơ: từ 20/01 đến hết 13/02/2015 (trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

2. Nhận hồ sơ:

– Nhận hồ sơ dự thi: Từ 02/03 đến hết 13/03/2015(trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

– Nhận hồ sơ chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ: Trước ngày 27/02/2015

3. Hướng dẫn ôn tập: Dự kiến từ 02/02 đến 10/04/2015

4. Thời gian thi tuyển thạc sĩ và xét tuyển tiến sĩ:

– Thi tuyển: Ngày 11 và ngày 12/04/2015

– Xét tuyển: Từ ngày 14/04 đến ngáy 29/04/2015

5. Thời gian công bố kết quả thi: Dự kiến từ 15/05 đến 20/05/2015

Xem thông báo chi tiết tại đây.

Liên hệ

Phòng Đào tạo Sau đại học

TIN TỨC & SỰ KIỆN

More...