Đào tạo Liên kết quốc tế

Thông tin tuyển sinh và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Chương trình phối hợp đào tạo 1+3

Từ 2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) bắt đầu thực hiện chương trình phối hợp đào tạo 1+3 với các đối tác Trung Quốc và Hàn Quốc.

ĐH Quảng Tây (Trung Quốc) cấp bằng:

  • Báo chí
  • Quản lí du lịch
  • Quản lí hành chính công

ĐH Thượng Hải (Trung Quốc) cấp bằng:

  • Kinh tế và Thương mại Quốc tế

ĐH Busan (Hàn Quốc) cấp bằng:

  • Ngoại giao
  • Du lịch
  • Phúc lợi xã hội
  • Thương mại quốc tế
  • Quản trị
  • Thư kí quốc tế

Xem thông báo tuyển sinh năm 2014.

Liên hệ

Phòng Đối ngoại và Hợp tác đào tạo quốc tế

TIN TỨC & SỰ KIỆN

More...