Nhà giáo

Nhiệm vụ và công việc phải làm:

 • Giảng dạy;
 • Nghiên cứu khoa học.

Các yêu cầu về năng lực, tính cách, kĩ năng mềm:

 • Năng lực sư phạm;
 • Cần mẫn;
 • Nhạy bén;
 • Nhân hậu;
 • – Trung thực.

Các đơn vị tuyển dụng:

Các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Xã hội học là một môn học được giảng dạy rộng rãi trong các trường đại học, cao đẳng, kể cả với khối ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ giảng dạy xã hội học chuyên nghiệp ở những khối trường này hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu nhân lực.

Nhà nghiên cứu

Nhiệm vụ và công việc phải làm:

 • Tìm hiểu, phát hiện các vấn đề xã hội;
 • Nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội.

Các yêu cầu về năng lực, tính cách, kĩ năng mềm:

 • Kĩ năng giao tiếp tốt;
 • Khả năng thích ứng với hoàn cảnh cao;
 • Nhạy bén;
 • Năng động;
 • Kiên nhẫn;
 • Kĩ năng làm việc theo nhóm.

Các đơn vị tuyển dụng:

Viện, trung tâm nghiên cứu…

Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Trong mọi nghiên cứu khoa học xã hội được triển khai hiện nay, rất cần đến tay nghề của nhà xã hội học trong việc tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát xã hội học.

Nhà tư vấn xã hội

Nhiệm vụ và công việc phải làm:

 • Lập dự án nghiên cứu;
 • Triển khai hoạt động điều tra, khảo sát theo các đơn đặt hàng;
 • Thu thập và xử lí số liệu;
 • Viết báo cáo;
 • Điều hành, quản lí nhóm.

Các yêu cầu về năng lực, tính cách, kĩ năng mềm:

 • Sử dụng tiếng Anh và vi tính văn phòng tốt;
 • Kĩ năng quản lí và phát triển dự án;
 • Kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
 • Kĩ năng tổ chức hoạt động nhóm;
 • Kĩ năng đàm phán, giao tiếp hiệu quả;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao;
 • Có khả năng làm việc khoa học, có đạo đức nghề nghiệp;
 • Có năng lực tư duy, sáng tạo;
 • Chịu áp lực công việc cao;
 • Có sức khoẻ tốt.

Các đơn vị tuyển dụng:

Các dự án nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các công ti nghiên cứu thị trường…

Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Làm việc trong môi trường năng động, có thăng tiến và sáng tạo, cạnh tranh. Nhiều cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước, hợp tác làm việc với các dự án nước ngoài, mức lương hấp dẫn.

Các cơ hội việc làm khác:

 • Phóng viên báo chí;
 • Người dẫn chương trình truyền hình;
 • Tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội;
 • Các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ.