Bạn muốn trở thành Nhà Việt Nam học?

Người có thể hiểu biết nhiều lĩnh vực liên quan đến con người và đất nước Việt Nam:

 • Phong tục, tập quán của người Việt trên mọi miền của đất nước Việt Nam, trong đó có phong tục về cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, lễ hội…
 • Văn hoá giao tiếp của người Việt:
  • Giao tiếp trong sinh hoạt gia đình.
  • Giao tiếp nơi công sở.
  • Giao tiếp trong trường học.
  • Giao tiếp trong kinh doanh.
  • Giao tiếp trong khi tiếp khách.
 • Văn hoá ẩm thực của người Việt: Các món ăn đặc trưng và cách nấu món ăn của mỗi vùng trên đất nước Việt Nam.
 • Văn hoá mặc truyền thống của người Việt trong từng thời kì lịch sử.
 • Ngoài ra, bạn cũng hiểu biết thêm nhiều về lịch sử, văn học, kinh tế… của Việt Nam.

Nếu bạn tham gia học ngành Việt Nam học, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về Việt Nam học như: kiến thức về văn hoá Việt Nam, lịch sử Việt Nam, văn học Việt Nam… Bạn sẽ là người hiểu biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam.

Trong khi học tại trường, bạn sẽ có dịp được tham gia vào các chuyến học dã ngoại, tham quan một số danh thắng, di tích lịch sử… của đất nước.

Sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, với khối lượng kiến thức và kĩ năng đã được đào tạo, bạn có thể độc lập hành nghề hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Chắc hẳn đây sẽ là một ngành học hấp dẫn cho những ai muốn hiểu biết nhiều hơn nữa về đất nước và con người Việt Nam.

Về chương trình đào tạo

 • Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Việt Nam học
  • Tiếng Anh: Vietnamese Studies
 • Mã số ngành đào tạo: 52220113
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
  • Tiếng Việt: Cử nhân ngànhViệt Nam học
  • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Vietnamese Studies
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt –  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Việt Nam học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Việt Nam học, có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Việt Nam học có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam, nước ngoài, các tổ chức quốc tế…

Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học gồm 2 hướng chuyên ngành với mục tiêu cụ thể cho mỗi hướng chuyên ngành như sau:

Hướng chuyên ngành A: Việt Nam học cho người Việt Nam

Chương trình này dành cho đối tượng sinh viên là người Việt Nam. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức thuộc các lĩnh vực về Việt Nam học như: lịch sử, văn học, ngôn ngữ, kinh tế – xã hội Việt Nam… Đồng thời, sinh viên còn được trang bị các kiến thức cho các hoạt động nghiệp vụ cần thiết như: nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ văn phòng, giảng dạy tiếng Việt, dịch thuật, ngoại ngữ chuyên ngành …

Hướng chuyên ngành B: Việt Nam học cho người nước ngoài

Chương trình này dành cho đối tượng sinh viên là người nước ngoài. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, về Việt Nam học, văn hoá Việt Nam… và một số kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ cần thiết như: ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng tiếng Việt và một số môn tiếng Việt chuyên ngành phục vụ cho nghiên cứu và cho các hoạt động nghiệp vụ như hoạt động văn phòng, hoạt động du lịch, giảng dạy tiếng Việt, biên soạn từ điển, dịch thuật…