“Triết học bắt đầu từ sự ngạc nhiên” (Aristote)

Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho mình “Ta là ai”, “Ta sẽ trở thành người như thế nào”, “Học để làm gì nhỉ”… hay chưa?! Khi để mình suy tư về bản chất của chính mình, ấy là khi bạn đang tư duy về triết học rồi đấy! Triết học có thể xuất hiện ở những thắc mắc thật hồn nhiên của các bé lên ba tuổi, khi luôn miệng đặt những câu hỏi đôi lúc “làm khó” cho người lớn, và ở cả những vấn đề rất “to tát” như “ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu”, “bản chất thế giới này là gì”, “quy luật của xã hội sẽ tiến triển thế nào”… Triết học – nếu như bạn chủ động lựa chọn – sẽ là bạn đồng hành giúp các bạn tự trả lời những câu hỏi quan trọng nhất trong suốt hành trình sống của chính mình. Nếu bạn ưa thích khám phá ra những gì là bản chất nhất, những quy luật chung nhất và sâu sắc nhất của con người, của xã hội và thế giới, ngành Triết học sẽ là lựa chọn tốt cho bạn.

Khoa Triết học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là một cơ sở đào tạo những người nghiên cứu và giảng dạy Triết học uy tín và chất lượng cao trong cả nước. Tại đây, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức từ cơ bản, cơ sở tới chuyên sâu của Triết học, qua đó, nắm vững lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng để giải quyết những vấn đề của thực tiễn và hội nhập được với Triết học quốc tế.

Về chương trình đào tạo

 • Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Triết học
  • Tiếng Anh: Philosophy
 • Mã số ngành đào tạo: 52220301
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
  • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Triết học
  • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Philosophy
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Triết học – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Mục tiêu đào tạo

Hệ chuẩn

Chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên sâu của ngành triết học, giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để sinh viên có thể vận dụng vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn; đồng thời, có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới.

Hệ chất lượng cao

Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao trình độ đại học ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên sâu của ngành triết học; khả năng ngoại ngữ và kiến thức cập nhật về triết học trên thế giới và ở Việt Nam. Giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có thể vận dụng tương đối tốt vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề hiện thực xã hội; đồng thời, có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới.