1.Về kiến thức

1.1. Kiến thức chung

– Học viên hiểu và vận dụng được kiến thức và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng, có giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp vững vàng;

– Học viên hiểu và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn áp dụng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, đồng thời nắm vững những kiến thức về quản lí trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ;

– Học viên sử dụng được ngoại ngữ trong hoạt động giao tiếp và trao đổi chuyên môn.

1.2. Kiến thức nhóm chuyên ngành

– Học viên nắm vững các cách tiếp cận lí thuyết và thực tiễn của ngành báo chí truyền thông, để giúp họ, cũng như đơn vị, tổ chức mà họ đã, đang và sẽ làm việc, đáp ứng được đòi hỏi ngày một cao của xã hội tri thức bằng cách sáng tạo và truyền tải các sản phẩm truyền thông có chất lượng cao cả về nội dung và hình thức thể hiện;

– Hiểu biết sâu sắc về vai trò của truyền thông và báo chí trong xã hội. Học viên có nhận thức và biết đánh giá đúng những vấn đề về luật pháp và đạo đức nghề nghiệp trong tác nghiệp báo chí truyền thông;

– Hiểu được quá trình lịch sử và phát triển của tự do ngôn luận, tự do báo chí nói chung và đặc biệt là các bộ luật liên quan đến hoạt động Báo chí ở VN;

– Nắm vững và phân tích được các vấn đề đạo đức báo chí liên quan khi phân tích các trường hợp vi phạm, chỉ ra được triết lí và những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp cần phải lưu tâm đối với những trường hợp này;

– Học viên sẽ phát triển khả năng hiểu biết về lịch sử, về sự phát triển của công nghệ truyền thông, quá trình và cách thức mà lịch sử để lại dấu ấn của mình cho xã hội hiện đại;

– Học viên có thể nhớ được một số dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp truyền thông;

– Học viên thể hiện được sự hiểu biết của mình về cách mà sự phát triển của các phương tiện truyền thông tác động đến từng cá nhân và xã hội;

– Nắm vững các phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng, học viên có khả năng thấu hiểu và thể hiện nhận thức của mình về báo chí hiện nay cũng như xu thế phát triển của báo chí truyền thông trong tương lai.

1.3. Kiến thức chuyên ngành

– Có khả năng thực hiện và đánh giá được hoạt động tác nghiệp báo chí, cũng như xây dựng các phương thức chuyển tải thông tin báo chí hiệu quả;

– Hiểu biết sâu sắc về các khái niệm nền tảng cho quá trình truyền thông, hiệu quả truyền thông, và những vấn đề nội tại của ngành công nghiệp truyền thông;

– Nắm vững các kĩ năng chuyên sâu của người làm truyền thông. Thể hiện được khả năng viết rõ ràng, trung thực, chính xác trên tất cả các loại hình, và thể loại, cho các đối tượng khác nhau: cho công chúng đại trà, cho các tổ chức, hay cho giới nghiên cứu hàn lâm;

– Thể hiện khả năng viết súc tích, rõ ràng, có tính thuyết phục;

– Thể hiện khả năng viết trên các loại hình báo chí, lựa chọn hình thức thể hiện phù hợp với chủ đề, phù hợp với đối tượng công chúng tiếp nhận và yêu cầu về sản phẩm đầu ra;

– Có khả năng đánh giá công việc của bản thân và những người khác một cách khách quan, công bằng, chính xác;

– Thể hiện trình độ ngoại ngữ lưu loát;

– Học viên phát triển khả năng nhận thức và đánh giá được sự khác biệt giữa các nhóm công chúng trong cộng đồng đa dạng của xã hội, và xử lí vấn đề này trong hoạt động truyền thông;

– Học viên biết cách viết và nói về những vấn đề đa dạng của xã hội (như đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa…) thông qua các phương tiện truyền thông;

– Học viên sẽ biết cách thể hiện các vấn đề đa dạng của xã hội thông qua các hình thức chuyển tải thông tin phù hợp;

– Hiểu về quản lí và lãnh đạo báo chí truyền thông trong kỷ nguyên kĩ thuật số, và thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa;

– Có khả năng đọc hiểu có tính phản biện, nghiên cứu độc lập, có khả năng xét đoán, tìm tư liệu, xử lí thông tin, khái quát, tổng hợp vấn đề;

– Các sản phẩm báo chí của học viên sẽ thể hiện được bằng chứng về những phân tích sâu sắc, phản biện, và khả năng sáng tạo;

– Có khả năng trả lời được các câu hỏi để chứng tỏ rằng họ đã nắm vững, hiểu và suy nghĩ một cách duy lí, có tính phản biện khi đưa tin về các tin tức địa phương, trong nước và quốc tế;

– Thể hiện khả năng hiểu biết về giá trị của tin tức báo chí và biết vận dụng điều này khi thực hiện các sản phẩm truyền thông;

– Thể hiện được khả năng triển khai công việc độc lập;

– Học viên sẽ thể hiện sự hiểu biết về các phương tiện truyền thông hiện đại và khả năng hạn chế, cũng như tác động của chúng tối với người sản xuất thông điệp, cũng như công chúng tiếp nhận;

– Học viên biết cách chọn lựa các phương tiện phù hợp để chuyển tải thông điệp đến công chúng, và biết cách đánh giá sự khác biệt về tác động, ảnh hưởng và hiệu quả của mỗi loại lựa chọn;

– Học viên thể hiện khả năng sử dụng các phương tiện và công nghệ phù hợp đối với lĩnh vực chuyên môn mà họ lựa chọn.

1.4.Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp

– Đề tài luận văn là một vấn đề về khoa học, công nghệ hoặc quản lí cụ thể về Báo chí. do người hướng dẫn đề nghị và được bộ môn hoặc Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa Báo chí và Truyền thông thông qua, được Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian học, ch­ưa đ­ược công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh;

– Nội dung luận văn phải thể hiện đư­ợc các kiến thức về lí thuyết và thực hành trong lĩnh vực Báo chí và Truyền thông, ph­ương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng ph­ương pháp nghiên cứu và những kiến thức đ­ược trang bị trong quá trình học tập;

2. Về kĩ năng

2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Kĩ năng chuyên môn và kĩ năng nghiệp vụ

Kết thúc khóa học, học viên nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành báo chí truyền thông, cùng những kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn để có thể độc lập, sáng tạo trong thực tiễn hoạt động tác nghiệp truyền thông, trong nghiên cứu và giảng dạy về Báo chí học.

– Nắm vững các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, thẩm định, xử lí thông tin, quy trình sáng tạo tác phẩm truyền thông hiện đại.

– Học viên thể hiện được khả năng thu thập và đánh giá thông tin từ các nguồn tin đa dạng như sách vở, tài liệu, internet, nhân chứng,…

– Học viên thể hiện được khả năng xác định nguồn tin phù hợp, khách quan, phỏng vấn, thu thập thông tin từ nguồn tin, và thể hiện chính xác, trung thực thông tin đó.

– Học viên thể hiện được khả năng áp dụng những cách thức xử lí, phân tích và diễn giải số liệu.

– Học viên thể hiện được khả năng và kĩ năng thực hiện tin, bài, các tài liệu khác hoặc các phân tích tích đánh giá về truyền thông một cách rõ ràng, chính xác, dể hiểu, cân bằng và có sức thuyết phục

– Học viên sẽ phát triển khả năng thể hiện các sản phẩm báo chí có chất lượng cao trên các loại hình báo chí

– Học viên thể hiện khả năng hiểu về các khái niệm và áp dụng các lí thuyết trong việc thể hiện thông tin và hình ảnh.

– Học viên thực hiện được các tài liệu về quan hệ công chúng, và có thể đại diện cho khách hàng hướng tới đối tượng công chúng đích.

– Học viên có thể bước đầu viết các bài viết luận, hay bài báo khoa học, có tình hàn lâm phân tích về vai trò của truyền thông truyền thống và hiện đại đối với xã hội.

– Có kĩ năng lập kế hoạch và triển khai việc xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ giữa các thành viên trong nhóm làm việc sản xuất tác phẩm báo chí truyền thông.

– Có khả năng so sánh sự khác nhau trong xu hướng làm báo trước kia và hiện nay, từ đó, đề xuất xu hướng phát triển của báo chí trong tương lai.

– Áp dụng các cách hành xử có đạo đức trong hoạt động tác nghiệp báo chí, QHCC và nghiên cứu truyền thông.

– Có kĩ năng thuần thục trong việc sử dụng trang thiết bị của ngành công nghiệp truyền thông

2.1.2. Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

– Kĩ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí truyền thông. Có khả năng phản biện, bày tỏ chính kiến về vấn đề đang diễn ra và đề xuất, tiến hành triển khai các hoạt động giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn. Kĩ năng xử lí tình huống trong hoạt động tác nghiệp báo chí truyền thông.

– Kĩ năng lập và quản trị kế hoạch truyền thông (trên chuyên trang, chuyên đề của báo in, hay chương trình phát thanh – truyền hình…).

– Kĩ năng liên kết nhiều nguồn lực khác nhau trong xu hướng liên ngành để thúc đẩy việc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

– Tìm kiếm, sưu tập tài liệu, phân tích nội dung văn bản.

– Biết cách hình thành các giả thuyết khoa học.

– Biết cách thực hiện các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng.

– Biết cách sử dụng các phần mềm để phân tích số liệu thống kê.

– Biết cách kiểm định giả thuyết.

– Ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn.

2.1.4. Kĩ năng tư duy một cách hệ thống

– Hệ thống hóa được các lí thuyết cơ bản liên quan đến chuyên ngành, tư duy chỉnh thể/ logic, tư duy phân tích đa chiều. Kết hợp các kiến thức liên ngành để phát hiện vấn đề, mối tương quan giữa các vấn đề và tìm ra xu hướng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu. Xác được định vấn đề ưu tiên và tìm ra cách giải quyết.

– Đánh giá được bối cảnh xã hội và ngoại cảnh liên quan đến chuyên ngành, xác định được vai trò của báo chí truyền thông đối với đời sống xã hội, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hiểu được yêu cầu của xã hội đối với ngành công nghiệp truyền thông; bối cảnh lịch sử văn hóa và những tác động của xu thế toàn cầu hóa đối với hoạt động thông tin và truyền thông.

– Nhận thức vai trò, thế mạnh của từng loại hình truyền thông trong đời sống xã hội. Nhận thức về bối cảnh của tổ chức và thích ứng với yêu cầu công việc trong bối cảnh cạnh tranh giữa các phương tiện truyền thông đại chúng. Kết nối bằng truyền thông trong nội bộ tổ chức, góp phần hình thành văn hóa tổ chức, làm việc trong dây chuyền sản xuất sản phẩm truyền thông để đạt thành công trong tổ chức.

– Vận dụng linh hoạt và phù hợp các khối kiến thức đa dạng và kĩ năng được trang bị trong quá trình học tập và thực tập nghề nghiệp, khả năng làm chủ kiến thức và kĩ năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật của nghề báo. Tổng kết được các bài học về nghề nghiệp cho bản thân rút ra trong thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với kiến thức đã được trang bị.

– Có khả năng nghiên cứu và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí truyền thông; Cập nhật và dự đoán xu thế phát triển ngành nghề và khả năng làm chủ thiết bị công nghệ trong kỷ nguyên kĩ thuật số. Có khả năng chuẩn bị để tiếp tục tự đào tạo, hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao sau đại học, hoặc các khóa đào tạo ngành gần trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

2.2. Kĩ năng mềm

2.2.1. Kĩ năng tự chủ: Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc. Có kĩ năng hội nhập và học tập suốt đời. Sắp xếp kế hoạch và tổ chức công việc khoa học và hợp lí. Kĩ năng làm việc dưới áp lực thời gian và hạn chót của công việc. Phân tích được phẩm chất của đồng nghiệp để trao đổi, học hỏi.

2.2.2. Kĩ năng làm việc nhóm: Liên kết được các nhóm; Xây dựng, điều hành nhóm làm việc hiệu quả.

2.2.3. Kĩ năng quản lí lãnh đạo: Tổ chức, phân công công việc trong đơn vị; Đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể; Liên kết được với nguồn tin và đối tác chủ yếu.

2.2.4. Kĩ năng giao tiếp: Sắp xếp được ý tưởng, nội dung giao tiếp; Giao tiếp được bằng văn bản, qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông; Có khả năng thuyết trình lưu loát; Có kĩ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với các cá nhân và tổ chức.

2.2.5. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn: Tương đương chuẩn B1 của Khung tham chiếu châu Âu (đối với tiếng Anh: tương đương 4.5 IELTS, hoặc 477 TOEFL) đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN.

2.2.6. Kĩ năng tin học và công nghệ: Tin học và công nghệ thông tin: sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng (WORD, EXCEL, POWER POINT, Audobe Audition, Audobe Premiers, Cool Edit…)

3. Về năng lực

– Chương trình giáo dục sau đại học ngành Báo chí đào tạo thạc sĩ có kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết để tác nghiệp có chất lượng cao tại các cơ quan quản lí báo chí, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử trực tuyến, các công ty quảng cáo, truyền thông, hoặc các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu…

– Sau khi tốt nghiệp, người có văn bằng thạc sĩ ngành Báo chí học có thể làm các công việc nghiên cứu, giảng dạy Báo chí học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng; có thể làm tư vấn chính trị xã hội và, khi có điều kiện, có thể tham gia trực tiếp công tác quản lí, lãnh đạo trong các cơ quan thuộc hệ thống báo chí truyền thông. Người tốt nghiệp bậc thạc sĩ Báo chí học cũng có thể đảm nhận công việc biên tập, phóng viên cấp cao, phóng viên thường trú tại nước ngoài, bình luận chính trị – kinh tế trong các cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản. Ngoài các cơ quan trong nước, những người có văn bằng thạc sĩ ngành Báo chí học còn có thể làm việc cho các cơ quan quản lí, chỉ đạo báo chí, các bộ phận thông tin truyền thông của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, thạc sĩ ngành Báo chí học có thể tiếp tục học lên Tiến sĩ ngành Báo chí học.

4. Chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức

4.1. Đạo đức cá nhân

– Sẵn sàng đương đầu với khó khăn;

– Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo;

– Cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp;

– Chính trực, tự tin, linh hoạt, phản biện, sáng tạo.

4.2. Đạo đức nghề nghiệp

Thực hiện 9 Quy ước đạo đức nghề báo của Hội Nhà báo VN, của đơn vị/ tổ chức;

– Công bằng, trung thực và trách nhiệm;

– Có trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp tốt;

– Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập;

– Có văn hóa ứng xử của phóng viên báo chí/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

4.3. Đạo đức xã hội

– Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Có trách nhiệm công dân;

– Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;

– Đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội;

– Giữ gìn và quảng bá hình ảnh của người phóng viên/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.