• Thông tin chung:
  • Tên ngành
   • tiếng Việt: Thông tin học
   • tiếng Anh: Information Science
  • Hướng chuyên ngành
   • Thông tin học ứng dụng (Applied Information Science)
   • Quản trị thông tin (Information Management)
  • Mã số ngành đào tạo: 52320201
  • Trình độ đào tạo: Cử nhân
  • Thời gian đào tạo: 3.5 đến 4 năm.
 • Học gì? Quản trị thông tin và quản trị tri thức như: lựa chọn, phát triển nguồn lực thông tin; xử lý thông tin; tổ chức hệ thống tra cứu, lưu giữ, bảo quản thông tin; phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin; xây dựng và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu khác nhau trong các bối cảnh khác nhau; xây dựng và quản trị các bộ sưu tập thông tin số, các sản phẩm thông tin đa phương tiện; tổ chức các dịch vụ thông tin và truyền thông cho các đối tượng người dùng tin khác nhau; nắm chắc các phần mềm tích hợp trong việc quản trị thông tin; có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin.
 • Làm gì?
  • Chuyên gia thông tin của các trung tâm thông tin, phòng thông tin, các thư viện… của các cơ quan chính phủ, các công ty, doanh nghiệp, và các tổ chức phi chính phủ;
  • Chuyên gia tổ chức thông tin của các báo truyền thống và điện tử, các tạp chí trực tuyến, các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước;
  • Chuyên gia quản trị website và quản trị thông tin của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức.
  • Cán bộ thông tin văn hóa của các trung tâm, nhà văn hóa của các cơ quan của Trung ương và địa phương;
  • Chuyên gia phân tích và tổng hợp thông tin theo chuyên đề phục vụ cá nhân và tập thể, cung cấp thông phục vụ cho lãnh đạo và quản lí của các cơ quan các bộ, ban, ngành;
  • Giảng viên của các cơ sở đào tạo ngành Thông tin học, Quản trị thông tin và các chuyên ngành gần.Liên hệ:

   © Khoa Thông tin – Thư viện
   Hotline: 0903257488; 0967101977

   Facebook: https://www.facebook.com/KhoaThongTinThuVienDHKHXHNV

   Website: http://flis.edu.vn/

   Tầng 4, Nhà A, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: (04) 38583903. Fax: (04) 38583903. Thư điện tử: flis@vnu.edu.vn