Học gì? Theo học ngành Quản trị Khách sạn, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ về khách sạn không chỉ qua sách vở và những bài giảng trên lớp mà còn qua những chuyến đi thực tế tại nhiều khách sạn có danh tiếng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Làm gì? Sau khi tốt nghiệp bạn có thể trở thành nhân viên phục vụ trong khách sạn nhà hàng, nhân viên điều hành, nhà quản lí khách sạn nhà hàng, chuyên viên trong các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và khách sạn, hoạch định những chính sách phát triển du lịch và khách sạn ở Việt Nam, hoặc tiếp tục theo học tại các bậc học cao hơn trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo: Quản trị khách sạn
    (Hotel Management)
  • Mã số ngành đào tạo: 52340107
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Thời gian đào tạo: 04 năm
  • Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn
    (The degree of Bachelor in Hotel Management)
  • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục tiêu đào tạo

Chương trình trang bị những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, chuyên sâu cùng các kỹ năng mềm trong hoạt động quản trị khách sạn để sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập và hòa đồng với tập thể, đủ trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh doanh khách sạn, đặc biệt là có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài cũng như hội nhập với nghiên cứu khoa học du lịch trong khu vực và thế giới.

– Về kiến thức: Được trang bị những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch và những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh khách sạn.

– Về kỹ năng: Nắm vững các kỹ năng: Thực hiện, quản lý, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh khách sạn (lưu trú, nhà hàng, ăn uống, dịch vụ bổ sung…) và các đơn vị dịch vụ khác; Tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn cũng như triển khai chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; Thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong kinh doanh khách sạn, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về kinh doanh khách sạn; Ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.

– Về thái độ: Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; Chấp hành tốt kỷ luật lao động; Có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; Hòa nhã, đoàn kết với mọi thành viên tại nơi làm việc, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.