Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành áp dụng từ khóa QH-2015-X: