Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Quan hệ công chúng áp dụng từ khóa QH-2015-X: