Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên các chương trình phối hợp đào tạo 1+3.

Ngành Quản lí Du lịch

Chương trình đào tạo những nhà quản lí du lịch làm việc trong các cơ quan, tổ chức quản lí hoạt động du lịch của nhà nước,

Làm việc trong các tổ chức và doanh nghiệp, các dự án về du lịch ở trong và ngoài nước,

Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có các ngành học liên quan đến quản lí du lịch,

Làm việc trong các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam và nước ngoài.

Ngành Quản lí hành chính công

Chương trình đào tạo những người quản lí hành chính nhà nước làm việc trong các cơ quan quản lí nhà nước, các cơ quan văn hoá, tổ chức đoàn thể các cấp,

Làm việc trong các tổ chức bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài,

Làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu có các ngành học liên quan đến quản lí hành chính, quản lí nhà nước,

Ngành Báo chí

Chương trình đào tạo các nhà báo có trình độ chuyên môn bậc đại học, có khả năng thực hiện các chức trách phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình

Làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu khoa học

Làm cán bộ báo chí, cán bộ chức năng trong cơ quan quản lí thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống cơ bản về lí luận và kĩ năng nghiệp vụ báo chí.

Những người được đào tạo theo chương trình này còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan có liên quan đến báo chí như cơ quan, tổ chức vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan v.v…

Ngành Kinh tế và Thương mại quốc tế

Các vị trí chuyên môn tại các định chế kinh tế, thương mại và/hoặc tài chính quốc tế

Các vị trí đòi hỏi chuyên môn về kinh tế,thương mại tại các cơ quản quản lí nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo.

Bộ phận phân tích, nghiên cứu tư vấn đầu tư tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức quản lí quỹ, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty bất động sản.

Chuyên viên định giá, tài sản, nghiên cứu thị trường, phân tích ngân sách, phân tích tín chụng, quản lí môi trường, tư vấn bất động sản, tư vấn bảo hiểm, chuyên viên R&D tại các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu.