Thông tin tuyển sinh và các chương trình đào tạo đại học vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ) tại Trường ĐHKHXH&NV.

Loại hình đào tạo

Hệ đại học Vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ), cấp bằng cử nhân.

Các ngành đào tạo

 • Báo chí và Truyền thông
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Khoa học quản lí (chuyên ngành Quản lí xã hội và Khoa học quản lí)
 • Khoa học chính trị (chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chính trị học);
 • Xã hội học
 • Công tác xã hội
 • Triết học (chuyên ngành Tôn giáo học)
 • Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
 • Quốc tế học (Quan hệ quốc tế)
 • Thông tin thư viện
 • Tâm lí học
 • Lịch sử
 • Văn học
 • Ngôn ngữ
 • Việt Nam học

Thời gian đào tạo

Từ 4 đến 5 năm, khoảng 130 đến 135 tín chỉ (có thể học theo từng học kì vào các buổi tối trong tuần và thứ Bảy và Chủ Nhật, cũng có thể học tập trung theo từng đợt).

Đối tượng

Cán bộ, công chức và các thành phần khác có đầy đủ điều kiện dự thi đại học theo Quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Quy chế tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người dự thi tuyển phải có một trong các văn bằng: Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hoá, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề, Cao đẳng và phải trải qua kì tuyển sinh gồm 03 môn thi khối C (Văn, Sử, Địa) theo chương trình Trung học phổ thông.