Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu thực hiện chương trình phối hợp đào tạo 1+3 do Trường Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc) cấp bằng các ngành Ngoại giao, Du lịch, Phúc lợi xã hội, Thương mại quốc tế, Quản trị, và Thư kí quốc tế.

Chương trình đào tạo

Học tại Việt Nam 1 năm và tại Hàn Quốc 3 năm. Kết thúc 1 năm đầu tiên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội, sinh viên học các môn học đạt yêu cầu, thi Topik (KLPT) đạt cấp 3 thì sẽ được chuyển sang trường Đại học Ngoại ngữ Busan tiếp tục học các môn chuyên ngành còn lại trong 3 năm tiếp theo, thi đạt yêu cầu và bảo vệ thành công luận văn sẽ được cấp bằng cử nhân với chuyên ngành tương ứng.

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tham dự kì thi tuyển sinh đại học các khối A, B, C, D năm 2012 và 2013 có kết quả thi đạt từ mức điểm sàn trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Học phí

1 năm học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đóng 12.500.000VND/học kì;

3 năm học tiếp theo tại Trường Đại học Ngoại ngữ Busan, đóng 1800 USD/học kì (khoảng 38.700.000VND/học kì).