• Thông tin chung:
  • Tên ngành
   • tiếng Việt: Khoa học thư viện
   • tiếng Anh: Library Science
  • Hướng chuyên ngành
   • Thư viện thông tin (Library and Information)
   • Thư viện và thiết bị trường học (Library and School Facilities)
  • Mã số ngành đào tạo: 52320202
  • Trình độ đào tạo: Cử nhân
  • Thời gian đào tạo: 3.5 đến 4 năm.
 • Học gì? Lựa chọn, phát triển vốn tư liệu; Xử lý thông tin tư liệu; Tổ chức hệ thống tra cứu, lưu giữ, bảo quản tư liệu; Phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin, số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục và cơ sở dữ liệu toàn văn – các bộ sưu tập thông tin số, các sản phẩm thông tin tư liệu đa phương tiện…; Tổ chức các dịch vụ thông tin và truyền thông. Hiểu về cách tiếp cận và vận hành những ứng dụng quản trị các loại hình thư viện khác nhau.
 • Làm gì?
  • Cán bộ thông tin, cán bộ thư viện tại các bộ, ban, ngành, cục, vụ, viện từ Trung ương đến địa phương;
  • Cán bộ thư viện tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông, thư viện công cộng, các thư viện chuyên ngành, thư viện thuộc lực lượng vũ trang…;
  • Đảm nhiệm được các công việc trong các cơ quan thông tin văn hóa từ Trung ương và địa phương;
  • Cán bộ của các trang báo, tạp chí truyền thống, điện tử của các cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ, chuyên viên văn phòng cho các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước;
  • Giảng viên của các cơ sở đào tạo ngành Khoa học Thư viện và các chuyên ngành gần.

 

Liên hệ:

Khoa Thông tin – Thư viện
Facebook: https://www.facebook.com/KhoaThongTinThuVienDHKHXHNV

Website: http://flis.edu.vn/

Tầng 4, Nhà A, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38583903. Fax: (04) 38583903. Thư điện tử: flis@vnu.edu.vn