Khoa Văn học (Trường ĐHKHXH&NV) tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để thi thạc sĩ Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình năm 2013.

1. Đối tượng: 07 ngành gần

 • Văn học
 • Văn hoá học
 • Báo chí và truyền thông
 • Xã hội học
 • Tâm lí học
 • Mĩ thuật
 • Nghệ thuật nghe nhìn (Nhiếp ảnh, Công nghệ điện ảnh – video).

2. Danh mục môn học bổ túc kiến thức

TT Tên môn học Số tín chỉ
1. Nhập môn nghệ thuật học 3
2. Nhập môn điện ảnh học 4
3. Tổng quan lịch sử điện ảnh thế giới 4
4. Tổng quan lịch sử điện ảnh Việt Nam 3
5 Lí luận truyền thông 4
6 Truyền thông quan hệ công chúng 2
7 Phương pháp nghiên cứu công chúng 2
8 Lí luận truyền hình 3
Tổng cộng 25

3. Chứng chỉ

Những người hoàn thành khoá học sẽ được cấp chứng chỉ có đủ kiến thức và đáp ứng điều kiện dự thi vào Thạc sĩ Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Kinh phí và dự kiến khai giảng

 • Kinh phí: Tuỳ theo số lượng học viên của mỗi lớp.
 • Dự kiến khai giảng: ngày 20 tháng 7 năm 2013

5. Đăng kí

Hồ sơ bao gồm:

 • Bằng Tốt nghiệp đại học/Giấy chứng nhận Tốt nghiệp đại học công chứng
 • Bảng điểm đại học công chứng
 • Đơn theo mẫu (theo mẫu kèm theo)

Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng Bộ môn Nghệ thuật học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 • Địa chỉ: Phòng 401 nhà I, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • ĐT: 0983093539; 01228275970
 • Người phụ trách: ThS Hoàng Cẩm Giang (email: gianghc@gmail.com)
 • Thời hạn: Trước ngày 19/7/2013