Bộ môn Nhân học (Trường ĐHKHXH&NV) tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để thi thạc sĩ Nhân học năm 2013.

1. Đối tượng: 08 ngành gần

 • Xã hội học
 • Công tác xã hội
 • Tâm lí học
 • Chính trị học
 • Văn hoá các dân tộc thiểu số
 • Việt Nam học
 • Văn hoá học
 • Bảo tàng học (hoặc Bảo tàng)

2. Danh mục môn học bổ túc kiến thức

TT Tên môn học Đối tượng các ngành gần
Số tín chỉ Số giờ tín chỉ
1. Nhân học đại cương 3 45
2. Các phương pháp nghiên cứu nhân học 3 45
3. Nhân học phát triển 3 45
4. Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3 45

3. Chứng chỉ

Những người hoàn thành khoá học sẽ được cấp chứng chỉ có đủ kiến thức và đáp ứng điều kiện dự thi vào Thạc sĩ Nhân học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Kinh phí và dự kiến khai giảng

 • Kinh phí: Tuỳ theo số lượng học viên của mỗi lớp.
 • Dự kiến khai giảng: giữa tháng 4 năm 2013

5. Đăng kí

Hồ sơ bao gồm:

 • Bằng Tốt nghiệp đại học công chứng
 • Bảng điểm đại học công chứng
 • Đơn theo mẫu (theo mẫu kèm theo)
 • Giấy chứng nhận ít nhất 1 năm công tác trong các lĩnh vực có liên quan đến nhân học.

Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng Bộ môn Nhân học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 • Địa chỉ: Phòng 207 nhà D, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • ĐT: (04) 35579585
 • Người phụ trách: ThS Phạm Hoàng Giang (di động: 0989296898; email: giang86nh@yahoo.com)
 • Thời hạn: Trước ngày 10/4/2013