Khoa Du lịch học tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để thi Cao học Du lịch năm 2014.

1. Đối tượng

+ Đối tượng ngành gần: Người có bằng tốt nghiệp chính quy ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn, Quản trị Du lịch – Khách sạn, Hướng Dẫn Du lịch, Văn hoá Du lịch, Địa lí Du lịch, Kinh tế Vận tải và Du lịch, Khoa học Quản lí, Việt Nam học…

+ Đối tượng ngành khác: Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác: Ngoại ngữ, Lịch sử… song đã có ít nhất 03 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực du lịch.

2. Danh mục môn học

TT Tên môn học Ngành khác Ngành gần
Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Số tín chỉ Số giờ tín chỉ
1. Nhập môn khoa học du lịch 3 45 0 0
2. Kinh tế du lịch 3 45 0 0
3. Văn hoá du lịch 3 45 0 0
4. Địa lí du lịch 3 45 0 0
5. Marketing du lịch 3 45 3 45
6. Quản trị kinh doanh khách sạn 3 45 3 45
7. Quản trị kinh doanh lữ hành 3 45 3 45
8. Điểm tuyến du lịch 3 45 3 45
9. Kinh doanh dịch vụ bổ sung 3 45 3 45
10. Tổng quan sự kiện 3 45 3 45
11. Quản trị sự kiện 4 60 4 60
12. Hướng dẫn du lịch 3 45 3 45
Tổng cộng 37 555 25 375

3. Chứng chỉ

Những người hoàn thành khoá học sẽ được cấp chứng chỉ có kiến thức tương đương cử nhân Du lịch học và đủ điều kiện dự thi cao học Du lịch của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Kinh phí và dự kiến khai giảng

– Kinh phí: Tuỳ theo số lượng học viên của mỗi lớp. Đối tượng ngành khác tối thiểu 5 học viên/lớp. Đối tượng ngành gần: 15 học viên/lớp.

– Dự kiến khai giảng: Tháng 4 năm 2014. Học trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.

5. Đăng kí

Những người có nhu cầu đăng kí học nộp hồ sơ và tạm thu học phí 2.000.000 đ về văn phòng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn P.510 nhà B, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội trước ngày 31/3/2014. Điện thoại: 04.38584605

Hồ sơ bao gồm:

– Bằng tốt nghiệp ĐH công chứng

– Bảng điểm đại học công chứng

– Đơn theo mẫu (trang sau)

– Giấy chứng nhận ít nhất 1 năm công tác trong lĩnh vực Du lịch (đối với học viên tốt nghiệp đại học ngành gần hạng trung bình và hạng trung bình khá, 3 năm công tác trong lĩnh vực Du lịch đối với học viên tốt nghiệp đại học ngành khác ngành Du lịch).