Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo lịch trình công việc đầu khóa học của sinh viên khóa QH-2017-X sau khi nhập học, cụ thể như sau:

1. Sinh viên tập trung theo lớp khóa học

– Nội dung: Tìm hiểu về tổ chức của khoa, cử ban cán sự lớp, chi đoàn/chi hội lâm thời, tìm hiểu về chương trình đào tạo của ngành, nhận thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 – 2018.

– Thời gian: Từ 8h đến 11h ngày 17/8/2017

– Địa điểm cụ thể từng ngành học như sau:

TT Ngành học TT Ngành học
1 Báo chí AB101 13 Lịch sử BC201
2 Quan hệ công chúng AB102 14 Lưu trữ học G304
3 Đông phương học G104 15 Quản trị văn phòng
4 Chính trị học G202 16 Ngôn ngữ học G407
5 Khoa học quản lý AB402 17 Nhân học G501
6 Quốc tế học G302 18 Triết học G306
7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành G103 19 Tôn giáo học G106
8 Quản trị khách sạn G102 20 Văn học G303
9 Tâm lý học G204 21 Hán Nôm
10 Thông tin học G408 22 Xã hội học G205
11 Khoa học thư viện 23 Công tác xã hội G206
12 Việt Nam học G105  

 2. “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên

– Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 23/8/2017 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00).

– Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E.

Ngày Ngành học
20/8/2017 Báo chí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lí học, Triết học
21/8/2017 Chính trị học, Công tác xã hội, Đông phương học, Lịch sử, Xã hội học
22/8/2017 Hán Nôm, Nhân học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Tôn giáo học, Văn học
23/8/2017 Khoa học quản lí, Khoa học thư viện, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Quản trị văn phòng, Thông tin học, Việt Nam học

3. Khám sức khỏe cho sinh viên

– Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 23/8/2017 (Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00).

– Địa điểm: Phòng Khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

– Phân bổ thời gian học tập cho từng đơn vị như sau:

Đợt Ngày Ngành học
1 21/8/2017 Báo chí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lí học, Triết học, Tôn giáo học, Văn học, Hán Nôm, Nhân học
2 22/8/2017 Khoa học quản lí, Khoa học thư viện, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Quản trị văn phòng, Thông tin học, Việt Nam học
3 23/8/2017 Chính trị học, Công tác xã hội, Đông phương học, Lịch sử, Xã hội học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn

 4. Tư vấn tuyển sinh các CTĐT chất lượng cao

4.1 Thành phần: Sinh viên đã nhập học vào Trường Đại học KHXH&NV (không phân biệt trúng tuyển ngành nào), có điểm thi THPT đáp ứng yêu cầu tuyển sinh và có nhu cầu tham gia.

4.2 Giới thiệu về CTĐT chất lượng cao, tổ chức giảng dạy và cơ hội nghề nghiệp

– Thời gian: Từ 13h30, ngày 17 tháng 8 năm 2017

– Địa điểm:

TT Ngành học TT Ngành học
1 Khoa học quản lý AB402 4 Tâm lý học G104
2 Lịch sử BC201 5 Triết học G105
3 Ngôn ngữ học G102 6 Văn học G203

 5. Tìm hiểu về Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

– Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E.

– Phân công lịch cụ thể như sau:

Thời gian Ngành học
Ngày 24/8/2017

(Từ 8h00 đến 9h30)

Báo chí, Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lý học
Ngày 24/8/2017

(Từ 9h45 đến 11h15)

Công tác xã hội, Xã hội học, Đông phương học, Lịch sử
Ngày 25/8/2017

(Từ 13h30 đến 15h00)

Hán Nôm, Văn học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Tôn giáo học
Ngày 25/8/2017

(Từ 15h15 đến 16h45)

Khoa học quản lý, Thông tin học, lưu trữ học, Quản trị văn phòng, Khoa học Thư viện, Việt Nam học
Ngày 25/8/2017

(Từ 8h00 đến 9h30)

Triết học, Chính trị học, Nhân học, Ngôn ngữ học

 6. Sinh viên bắt đầu học chuyên môn theo thời khóa biểu từ ngày 05/9/2017

­­­

Liên hệ

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Điện thoại: 024.38583800, phòng 102 nhà E

  Liên hệ

Phòng Đào tạo

Điện thoại: 024.38585237, phòng 604 nhà E