Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo lịch thi và hiệu lệnh thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013, ngày 15-16/6/2013.

1. Lịch thi

  • Sáng thứ 7, 15/6: Tập trung thí sinh (từ 8h)
  • Chiều thứ 7, 15/6: Thi môn cơ bản
  • Sáng chủ nhật, 16/6: Thi môn cơ sở
  • Chiều chủ nhật, 16/6:Thi môn ngoại ngữ

2. Giờ thi và hiệu lệnh

Buổi Giờ Nội dung Hiệu lệnh
Sáng 7h00 Gọi thí sinh vào phòng thi 3 hồi trống
7h20 Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh 1 hồi trống
7h30 Làm bài 6 tiếng trống
10h30 Thu bài 3 hồi trống
Chiều 13h30 Gọi thí sinh vào phòng thi 3 hồi trống
13h50 Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh 1 hồi trống
14h00
(14h05 đối với môn ngoại ngữ)
Làm bài 6 tiếng trống
17h00
(16h05 đối với môn ngoại ngữ)
Thu bài 3 hồi trống

3. Địa điểm thi

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.