Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014.

Danh sách kết quả tuyển sinh thạc sĩ

Danh sách kết quả tuyển sinh tiến sĩ