Phòng Đào tạo – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao khóa QH-2018-X.

Xem kết quả xét tuyển TẠI ĐÂY

Các sinh viên trúng tuyển xem thông báo và thời khóa biểu học qua email sinh viên.