Cả 3 năm liên tục, từ lớp 10 đến lớp 12, E học ở trường PTTH thuộc khu vực được ưu tiên. Tuy nhiên, hộ khẩu của em vẫn ở cùng với gia đình thuộc khu vực không được ưu tiên. Vậy khi thi tuyển sinh vào ĐHKHXHNV, em có được ưu tiên cộng điểm khu vực không? Rất mong các thầy cô giúp em.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành (năm 2013) thì ưu tiên về khu vực được xác định theo trường THPT của thí sinh, trừ trường hợp thí sinh học tại các trường dân tộc nội trú. Chính vì vậy, trường THPT mà em đang học thuộc khu vực nào thì em sẽ được hưởng ưu tiên khu vực đó.

(Thầy Nguyễn Văn Hồng – Phòng Đào tạo)