Em muốn biết chuyên ngành Trung Quốc học của Trường ĐHKHXH&NV có lợi thế gì hơn so với Khoa tiếng Trung của các trường như Đại học Hà Nội hay Đại học ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)?

Cũng như các chuyên ngành khác của Khoa Đông phương, chuyên ngành Trung Quốc học chủ yếu tập trung đào tạo các kiến thức về khu vực học, đất nước học mà cụ thể là về lịch sử, văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội… trên nền tảng các kiến thức cơ sở về khoa học xã hội nhân văn nói chung và các kiến thức về Đông phương học nói riêng.

Ngoại ngữ cũng được giảng dạy song hành với tư cách là một yếu tố quan trọng cấu thành nên văn hoá và là chìa khoá để sinh viên bước vào tìm hiểu nền văn hoá đó. Đó có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất và là ưu thế của các chuyên ngành trong Khoa Đông phương học của chúng tôi.

(PGS.TS Lê Đình Chỉnh – Khoa Đông phương học)

Ngành Đông phương học