Học ở Khoa Báo chí và Truyền thông là học những môn gì ạ? Sinh viên có được đi làm báo khi đang đi học không, hay chỉ được phép học trên lớp thôi?

Ngoài kiến thức chung, kiến thức chung theo lĩnh vực và kiến thức chung theo khối ngành, sinh viên sẽ được học các môn chuyên ngành và bổ trợ với mức độ khái quát cao nhưng rất chuyên sâu, đảm bảo tối đa trình độ chuyên môn cho các cử nhân báo chí trong tương lai như Lí luận báo chí truyền thông, Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông, Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông, các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành hẹp như Báo in – Báo điện tử, Phát thanh – truyền hình, Quan hệ công chúng – Quảng cáo.

Trong toàn khoá học, sinh viên luôn có cơ hội được thực tập, kiến tập và cộng tác với các cơ quan báo chí – truyền thông dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, phóng viên, biên tập viên có trình độ và kinh nghiệm.

Có rất nhiều sinh viên của Khoa đã thực sự làm báo và hoạt động truyền thông ngay từ khi còn đang ở trên ghế nhà trường.

(TS Nguyễn Thị Thanh Huyền – Khoa BC&TT)

Ngành Báo chí